News RSS Feed fa-IR ١٣٩٩/٣/١٢ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان فاروج (سید فخرطه) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی غربالگری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/65841/غربالگری ١٣٩٩/١/٩ کرونا را شکست میدهیم!! دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/65412/کرونا را شکست میدهیم!! ١٣٩٨/١٢/١٦ کنترل و تب سنجی در ورودی استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/65411/کنترل و تب سنجی در ورودی استان خراسان شمالی ١٣٩٨/١٢/١٦ اطلاع رسانی کلاس های مشاوره ازدواج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/64949/اطلاع رسانی کلاس های مشاوره ازدواج ١٣٩٨/١١/٢٤ قرائت زیارت پر فیض عاشورا به یاد شهید سردار قاسم سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/64221/قرائت زیارت پر فیض عاشورا به یاد شهید سردار قاسم سلیمانی ١٣٩٨/١٠/١٦ کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/64068/کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی ١٣٩٨/١٠/١٢ بازدید جانشین فرمانده سپاه از مرکز بهداشت شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/64067/بازدید جانشین فرمانده سپاه از مرکز بهداشت شهرستان فاروج ١٣٩٨/١٠/١٢ برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های پیش از باردادری و پس از بارداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63923/برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های پیش از باردادری و پس از بارداری ١٣٩٨/١٠/٦ برگذاری كارگاه تغذيه در دوران كودكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63922/برگذاری كارگاه تغذيه در دوران كودكي ١٣٩٨/١٠/٦ رتینوپاتی در نوزادان نارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63802/رتینوپاتی در نوزادان نارس ١٣٩٨/١٠/١ نشست مشترک، با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت و معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63805/نشست مشترک، با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت و معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان فاروج ١٣٩٨/١٠/١ اطلاعیه رتینوپاتی در نوزادان نارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63803/اطلاعیه رتینوپاتی در نوزادان نارس ١٣٩٨/١٠/١ شماره تلفن شبکه بهداشت شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63681/شماره تلفن شبکه بهداشت شهرستان فاروج ١٣٩٨/٩/٢٦ شماره تلفن روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63683/شماره تلفن روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان فاروج ١٣٩٨/٩/٢٦ شماره تلفن مرکز بهداشت درمانی شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63682/شماره تلفن مرکز بهداشت درمانی شهرستان فاروج ١٣٩٨/٩/٢٦ جلسه مشترک مدیریت مرکز بهداشت شهرستان فاروج با مسئولین محیط زیست شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63680/جلسه مشترک مدیریت مرکز بهداشت شهرستان فاروج با مسئولین محیط زیست شهرستان ١٣٩٨/٩/٢٦ برگزاری جلسه ماهانه ویژه بهورزان در راستای سلامت باروری و سیاست های جدید جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/63332/برگزاری جلسه ماهانه ویژه بهورزان در راستای سلامت باروری و سیاست های جدید جمعیتی ١٣٩٨/٩/١٦ کمیته بین بخشی و درون بخشی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/62572/کمیته بین بخشی و درون بخشی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران ١٣٩٨/٨/١٣ جلسه آموزشی پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/62571/جلسه آموزشی پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پستان ١٣٩٨/٨/١٣ جلسه در خصوص مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/62296/جلسه در خصوص مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری ١٣٩٨/٧/٣٠ روز بهورز بر پیشگامان سلامت مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/60797/روز بهورز بر پیشگامان سلامت مبارک باد روز بهورز بر پیشگامان سلامت مبارک باد ١٣٩٨/٦/١٢ تقدیر و تشکر از همکار گرامی خانم فتحی بابت سی سال فعالیت صادقانه در مرکز بهداشت شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/60812/تقدیر و تشکر از همکار گرامی خانم فتحی بابت سی سال فعالیت صادقانه در مرکز بهداشت شهرستان فاروج تقدیر و تشکر از همکار گرامی خانم فتحی بابت سی سال فعالیت صادقانه در مرکز بهداشت شهرستان فاروج ١٣٩٨/٥/١٩ تقدیر تشکر از همکار ارجمند خانم شکری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/60810/تقدیر تشکر از همکار ارجمند خانم شکری تقدیر تشکر از همکار ارجمند خانم شکری ١٣٩٨/٥/١٤ هفته مبارزه با مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/60809/هفته مبارزه با مواد مخدر هفته مبارزه با مواد مخدر ١٣٩٨/٥/١ هفته ملی بدون دخانیات با شعار سال 2019 "اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد "" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/60805/هفته ملی بدون دخانیات با شعار سال 2019 "اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد "" هفته ملی بدون دخانیات با شعار سال 2019 "اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد "" ١٣٩٨/٤/٢٥ معرفي اپليكيشن رتبه بندي بهداشتي رستوران ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/60800/معرفي اپليكيشن رتبه بندي بهداشتي رستوران ها معرفي اپليكيشن رتبه بندي بهداشتي رستوران ها ١٣٩٨/٤/١٨ معرفی سامانه رسيدگی به شكايت بهداشتی 190 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/60798/معرفی سامانه رسيدگی به شكايت بهداشتی 190 معرفی سامانه رسيدگی به شكايت بهداشتی 190 ١٣٩٨/٤/١٢ تقدیر و تشکر از بهورزان تازه بازنشسته خانم ها لیلا حیدریان و مهین صادق تیتکانلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/58642/تقدیر و تشکر از بهورزان تازه بازنشسته خانم ها لیلا حیدریان و مهین صادق تیتکانلو تقدیر و تشکر از بهورزان تازه بازنشسته خانم ها لیلا حیدریان و مهین صادق تیتکانلو ١٣٩٨/٤/٥ برگزاری جلسه فنی واحد درآمد با همکاران پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/58574/برگزاری جلسه فنی واحد درآمد با همکاران پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی برگزاری جلسه فنی واحد درآمد با همکاران پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی ١٣٩٨/٤/٣ رتینوپاتی در نوزادان نارس شایعترین علت کوری قابل پیشگیری است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/58576/رتینوپاتی در نوزادان نارس شایعترین علت کوری قابل پیشگیری است رتینوپاتی در نوزادان نارس شایعترین علت کوری قابل پیشگیری است ١٣٩٨/٤/٣ آستین ها را بالا بزنید، ما فشار خونتان را اندازه می گیریم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/58577/آستین ها را بالا بزنید، ما فشار خونتان را اندازه می گیریم آستین ها را بالا بزنید، ما فشار خونتان را اندازه می گیریم ١٣٩٨/٤/٣ برگزاری کمیته قبل از پایش سه ماهه اول سال 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/58573/برگزاری کمیته قبل از پایش سه ماهه اول سال 98 برگزاری کمیته قبل از پایش سه ماهه اول سال 98 ١٣٩٨/٤/٢ مانور بسیج نوروزی بهداشت محیط در شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/55333/مانور بسیج نوروزی بهداشت محیط در شهرستان فاروج مانور بسیج نوروزی بهداشت محیط در شهرستان فاروج ١٣٩٧/١٢/٢٠ افتتاحیه کانون محلات روستای حاج تقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/55332/افتتاحیه کانون محلات روستای حاج تقی افتتاحیه کانون محلات روستای حاج تقی ١٣٩٧/١٢/١٥ مصاحبه با بهورزان روستای حاج تقی که صد در صد جمعیت تحت پوشش را حداقل یکبار مراقبت نموده است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/54233/مصاحبه با بهورزان روستای حاج تقی که صد در صد جمعیت تحت پوشش را حداقل یکبار مراقبت نموده است مصاحبه با خانم ام البنین ساده و آقای علی اکبر جلیل بهورز روستای حاج تقی که صد در صد جمعیت تحت پوشش را حداقل یکبار مراقبت نموده است ١٣٩٧/١١/١٦ بازدید ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج بهمراه معاون بهداشتی از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/54227/بازدید ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج بهمراه معاون بهداشتی از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب بازدید ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج بهمراه معاون بهداشتی از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب ١٣٩٧/١١/١٥ مصاحبه با خانم امیدوار اولین بهورز شهرستان که صد در صد جمعیت تحت پوشش را حداقل یکبار مراقبت نموده است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/54057/مصاحبه با خانم امیدوار اولین بهورز شهرستان که صد در صد جمعیت تحت پوشش را حداقل یکبار مراقبت نموده است مصاحبه با خانم امیدوار اولین بهورز شهرستان که صد در صد جمعیت تحت پوشش خود را حداقل یکبار مراقبت نموده است. ١٣٩٧/١١/١٣ کمیته هم اندیشی بیماری های زئونوز با محوریت تب مالت با نمایندگان ادارات شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53902/کمیته هم اندیشی بیماری های زئونوز با محوریت تب مالت با نمایندگان ادارات شهرستان فاروج کمیته هم اندیشی بیماری های زئونوز با محوریت تب مالت با نمایندگان ادارات شهرستان فاروج ١٣٩٧/١١/٨ جلسه آموزشی واحد بهداشت محیط با متصدیان صنوف حساس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53801/جلسه آموزشی واحد بهداشت محیط با متصدیان صنوف حساس جلسه آموزشی واحد بهداشت محیط با متصدیان صنوف حساس ١٣٩٧/١١/٤ هر شهروند یک بازرس بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53797/هر شهروند یک بازرس بهداشتی هر شهروند یک بازرس بهداشتی ١٣٩٧/١١/٤ نکات مهم در خرید مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53748/نکات مهم در خرید مواد غذایی نکات مهم در خرید مواد غذایی ١٣٩٧/١١/٢ تیزرهای آموزشی واحد تغذیه به مناسبت نهمین پویش ملی تغذیه سالم سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53751/تیزرهای آموزشی واحد تغذیه به مناسبت نهمین پویش ملی تغذیه سالم سال 1397 تیزرهای آموزشی واحد تغذیه به مناسبت نهمین پویش ملی تغذیه سالم سال 1397 ١٣٩٧/١١/٢ بهبود تغذیه در بزرگسالان و کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53749/بهبود تغذیه در بزرگسالان و کودکان بهبود تغذیه در بزرگسالان و کودکان ١٣٩٧/١١/٢ رمز سلامتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53750/رمز سلامتی رمز سلامتی ١٣٩٧/١١/٢ برگزاری کارگاه مدیریت بحران و بلایا برای همکاران بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53408/برگزاری کارگاه مدیریت بحران و بلایا برای همکاران بهورز برگزاری کارگاه مدیریت بحران و بلایا برای همکاران بهورز ١٣٩٧/١٠/٢٠ کمیته بهداشت و درمان ستاد گرامیداشت دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53412/کمیته بهداشت و درمان ستاد گرامیداشت دهه فجر کمیته بهداشت و درمان ستاد گرامیداشت دهه فجر 1397.10.20 ١٣٩٧/١٠/٢٠ برگزاری جلسه آموزشی پرداخت مبتنی بر عملکرد و دستوالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53406/برگزاری جلسه آموزشی پرداخت مبتنی بر عملکرد و دستوالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 19 جلسه آموزشی پرداخت مبتنی بر عملکرد و دستوالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 19 ١٣٩٧/١٠/١٧ برگزاری جلسه ماهیانه بهداشت محیط با حضور همکاران این واحد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53224/برگزاری جلسه ماهیانه بهداشت محیط با حضور همکاران این واحد برگزاری جلسه ماهیانه بهداشت محیط با حضور همکاران این واحد ١٣٩٧/١٠/١٢ برگزاری جلسه تعیین آیتم های اضافه کار برای کلیه پرسنل مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53223/برگزاری جلسه تعیین آیتم های اضافه کار برای کلیه پرسنل مرکز بهداشت برگزاری جلسه تعیین آیتم های اضافه کار برای کلیه پرسنل مرکز بهداشت ١٣٩٧/١٠/٥ برگزاری جلسه پیش از پایش با حضور مسئولین کلیه واحد ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53222/برگزاری جلسه پیش از پایش با حضور مسئولین کلیه واحد ها برگزاری جلسه پیش از پایش با حضور مسئولین کلیه واحد ها ١٣٩٧/١٠/٤ برگزاری کارگاه آموزش بهورزی در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/53221/برگزاری کارگاه آموزش بهورزی در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان فاروج برگزاری کارگاه آموزش بهورزی در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان فاروج ١٣٩٧/٩/٢٩ برگزاری جلسه شورای فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52857/برگزاری جلسه شورای فنی مرکز بهداشت برگزاری جلسه شورای فنی مرکز بهداشت ١٣٩٧/٩/٢٧ برگزاری جلسه ماهانه بهداشت محیط با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52855/برگزاری جلسه ماهانه بهداشت محیط با حضور معاون بهداشتی برگزاری جلسه ماهانه بهداشت محیط با حضور معاون بهداشتی ١٣٩٧/٩/٢٦ برگزاری جلسه داوطلبین سلامت به مناسبت روز جهانی داوطلبین سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52769/برگزاری جلسه داوطلبین سلامت به مناسبت روز جهانی داوطلبین سلامت برگزاری جلسه داوطلبین سلامت به مناسبت روز جهانی داوطلبین سلامت ١٣٩٧/٩/٢١ برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از سرطان پستان به سفیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52768/برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از سرطان پستان به سفیران سلامت برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از سرطان پستان به سفیران سلامت ١٣٩٧/٩/٢١ برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی به سفیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52761/برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی به سفیران سلامت برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی به سفیران سلامت ١٣٩٧/٩/٢١ برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از بیماری ایدز به سفیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52759/برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از بیماری ایدز به سفیران سلامت برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از بیماری ایدز به سفیران سلامت ١٣٩٧/٩/٢١ جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد آمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52086/جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد آمار جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد آمار ١٣٩٧/٨/٣٠ جلسه آموزشی سلامت باروری در بحران ویژه پرسنل مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52078/جلسه آموزشی سلامت باروری در بحران ویژه پرسنل مامایی جلسه آموزشی سلامت باروری در بحران ویژه پرسنل مامایی ١٣٩٧/٨/٢٩ جلسه کارگاه آموزشی بهداشت جنسی ویژه پرسنل مامایی و پرستاری بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52082/جلسه کارگاه آموزشی بهداشت جنسی ویژه پرسنل مامایی و پرستاری بهداشت عمومی جلسه کارگاه آموزشی بهداشت جنسی ویژه پرسنل مامایی پرستاری بهداشت عمومی ١٣٩٧/٨/٢٩ جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52077/جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد بیماری ها جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد بیماری ها ١٣٩٧/٨/٢٩ جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52080/جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد بهداشت محیط و حرفه ای جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد بهداشت محیط و حرفه ای ١٣٩٧/٨/٢٩ جلسه هم اندیشی سپاه شهرستان فاروج با مدیران شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/51979/جلسه هم اندیشی سپاه شهرستان فاروج با مدیران شبکه بهداشت جلسه هم اندیشی سپاه شهرستان فاروج با مدیران شبکه بهداشت فاروج ١٣٩٧/٨/٢٦ جلسه بین بخشی جان مادر با جضور واحد خانواده و واحد اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/52075/جلسه بین بخشی جان مادر با جضور واحد خانواده و واحد اورژانس 115 جلسه بین بخشی جان مادر با جضور واحد خانواده و واحد اورژانس 115 ١٣٩٧/٨/٢٦ جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/51978/جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد خانواده جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول با واحد خانواده ١٣٩٧/٨/٢٦ جلسه فنی با پزشکان مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/51977/جلسه فنی با پزشکان مراکز بهداشتی درمانی جلسه فنی با پزشکان مراکز بهداشتی درمانی ١٣٩٧/٨/٢٤ جلسه شورای فنی مرکز بهداشت شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/51976/جلسه شورای فنی مرکز بهداشت شهرستان فاروج جلسه شورای فنی مرکز بهداشت شهرستان فاروج ١٣٩٧/٨/٢٣ جلسه ماهیانه بهداشت محیط با حضور ریاست شبکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/51974/جلسه ماهیانه بهداشت محیط با حضور ریاست شبکه جلسه ماهیانه بهداشت محیط با حضور ریاست شبکه 1397.08.4 ١٣٩٧/٨/٤ حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج بهمراه همکاران در مراسم خاکسپاری مرحومه محبوبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/51064/حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج بهمراه همکاران در مراسم خاکسپاری مرحومه محبوبی حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان بهمراه همکاران در مراسم خاکسپاری مرحومه محبوبی ١٣٩٧/٧/٢٦ برگزاری همایش استئوپروز برای بهورزان شبکه بهداشت شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/51066/برگزاری همایش استئوپروز برای بهورزان شبکه بهداشت شهرستان فاروج برگزاری همایش استئوپروز برای بهورزان شبکه بهداشت شهرستان فاروج ١٣٩٧/٧/٢٦ معرفی مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/50864/معرفی مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج ١٣٩٧/٧/١٨ برگزاری جلسه هماهنگی آبفای شهرستان با مسئول و کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/51008/برگزاری جلسه هماهنگی آبفای شهرستان با مسئول و کارشناسان بهداشت محیط در تاریخ 1397/07/08 مهر جلسه ای در خصوص  آزمون  آب شهری و روستایی  با حضور مسئولین آبفای شهرستان ،سرپرست محترم مرکز بهداشت ، مسئول بهداشت محیط بهمراه کارشناسان واحد بهداشت محیط در سالن جلسات شبکه بهداشت تشکیل گردید.در این جلسه که دو ساعت به طول انجامید مسئولین و کارشناسان به نقاط مشترکی در خصوص نحوه آزمون و کلر زنی در آب شهری و روستایی رسیدند. ١٣٩٧/٧/٨ برگزاری جلسه آموزشی وارنیش فلوراید تراپی برای بهورزان و همکاران مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/51011/برگزاری جلسه آموزشی وارنیش فلوراید تراپی برای بهورزان و همکاران مرکز بهداشت در تاریخ 1397/07/05 جلسه آموزش وارنیش فلوراید تراپی توسط خانم دکتر سیفی برای بهورزان و همکاران مرکز بهداشت تشکیل شد. در این جلسه آموزش های بسیار سودمند در خصوص نگهداری دندان کودکان و نوجوانان توسط وارنیش فلوراید تراپی به بهورزان شهرستان و همکاران مرکز بهداشت ارائه شد.این جلسه به همت همکار گرامی سرکار خانم زارعی مسئول سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس تشکیل گردید. ١٣٩٧/٧/٥ تبریک وخداقوتی به کلیه بهورزان شهرستان فاروج در روز بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/50237/تبریک وخداقوتی به کلیه بهورزان شهرستان فاروج در روز بهورز در تاریخ 97.6.12 گرامیداشت روز بهورز سرپرست شبکه بهداشت ودرمان ومعاون بهداشتی وبخشدار محترم جهت تبریک وخداقوتی روز بهورز به خانه های بهداشت رفتن واز نزدیک با بهورزان پرتلاش وزحمتکش روستاها این روز ملی را تبریک گفتن . ١٣٩٧/٦/٢٢ کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خودکشی با شعار ((همه باهم برای پیشگیری از رفتارهای خودکشی )) ویژه بهورزان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/50075/کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خودکشی با شعار ((همه باهم برای پیشگیری از رفتارهای خودکشی )) ویژه بهورزان فاروج درتاریخ 97.6.15 کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خودکشی با شعار ((همه باهم برای پیشگیری از رفتارهای خودکشی )) درمحل سالن اجتماعات مرکز بهداشت باحضور کارشناس مسئول بهداشت روان ویژه بهورزان برگزار گردید. ١٣٩٧/٦/١٥ کارگاه آموزشی (( خدمات نوین سلامت سالمندان )) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/50074/کارگاه آموزشی (( خدمات نوین سلامت سالمندان )) درتاریخ 97.6.15 کارگاه آموزشی خدمات نوین سلامت سالمندان با حضور سرپرست شبکه بهداشت ودرمان جناب اقای دکتر ذوقی وپژه بهورزان شهرستان فاروج درمحل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید. ١٣٩٧/٦/١٥ جلسه اهم اندیشی تشکیل کمیته کانون سلامت محله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/50073/جلسه اهم اندیشی تشکیل کمیته کانون سلامت محله درتاریخ 97.6.5. جلسه هم اندیشی تشکیل کانون سلامت محله باحضور سرپرست شبکه بهداشت ومعاون بهداشتی وکارشناس مسئول سلامت در محل اتاق سرپرست مرکز بهداشت برگزار گردید. ١٣٩٧/٦/١٥ جلسه ماهیانه بهداشت محیط وحرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/50072/جلسه ماهیانه بهداشت محیط وحرفه ای درشهریورماه 97 جلسه ماهیانه بهداشت محیط وحرفه ای در اتاق سرپرست مرکز بهداشت با حضور معاون بهداشتی وکارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای تشکیل گردید . ١٣٩٧/٦/١٥ تبریک روز داروسازی به داروسازان شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/49824/تبریک روز داروسازی به داروسازان شهرستان فاروج درتاریخ 97.6.5 فرماندارمحترم فاروج به همراه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان ومعاون بهداشتی مرکز بهداشت وحراست شبکه بهداشت ودرمان از داروخانه های سطح شهرستان وداروخانه روستای مایوان تبریک روز داروسازی وخداقوتی به همکاران ١٣٩٧/٦/٥ تبریک روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://farooj.nkums.ac.ir/Content/49717/تبریک روز پزشک درتاریخ 97.6.1 آقای دکتر ذوقی" مدیر شبکه بهداشت و درمان فاروج به مناسبت سالروز تولد ابن سینا و روز پزشک، ضمن تقدیر از زحمات بی دریغ پزشکان، پیام تبریکی بدین شرح منتشر نمود: ١٣٩٧/٦/١